Úèetnictví

Účetnictví

Komplexní zpracování podvojného účetnictví

 • sestavení účetního rozvrhu účetní jednotky
 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • sledování zákonných a formálních náležitostí účetních dokladů a daňovýc dokladů k DPH
 • zaúčtování převzatých účetních dokladů
 • zpracování účetního deníku, vč. poznámek a provázaností s ostatními evidencemi
 • vedení hlavní knihy a knih analytických účtů
 • agenda přijatých a vydaných faktur
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů a jejich průběžné inventury
 • vedení evidence dlouhodobého majetku
 • vedení skladové evidence
 • sledování dosažení kritérií pro povinné ověření účetní závěrky
 • zpracování přiznání k DPH a vedení záznamní povinnosti, souhrnné hlášení (u plátců DPH)
 • sledování výše obratu pro účely zákona o DPH
 • zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
 • tisk měsíčních výsledků hospodaření dle požadavku klienta
 • tisk konečných verzí zpracovaných účetních knih
 • auditorem zpracované přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • vykazování údajů pro INTRASTAT (statistika vyváženého a dováženého zboží)
 • vrácení DPH z EU

 

    Copyright www.hrusecka-ucetnictvi.cz 2013 - 2023

MARTINA HRUŠECKÁ
Skalice 30
738 01 Frýdek - Místek

tel.: 777 614 149
e-mail:
mhru@centrum.cz