Daňová evidence

Daňová evidence

  • peněžní deník
  • závěrkové operace: počáteční stav peněžního deníku, rezervy, uzávěrkové úpravy, výpočet daně z příjmů, seznam pohledávek a závazků
  • pokladní kniha (i v cizí měně)
  • kniha bankovních výpisů (i v cizí měně)
  • kniha faktur přijatých i vystavených
  • pohledávky
  • závazky
  • vedení evidence majetku
  • tiskové sestavy: přiznání k DPH, peněžní deník, výkaz příjmů, výdajů i majetku a závazků, stav závazků a pohledávek ke dni, přehledové sestavy
  • seznam odběratelů i dodavatelů

 

    Copyright www.hrusecka-ucetnictvi.cz 2013 - 2023

MARTINA HRUŠECKÁ
Skalice 30
738 01 Frýdek - Místek

tel.: 777 614 149
e-mail:
mhru@centrum.cz